Solidaritet

Solidaritet med de streikende arbeiderne ved Lonmin, Sør-Afrika

12.september, 2012.

IWW’s generalforsamling 2012 vedtok følgende støtteuttalelse til de streikende arbeiderne ved Lonmin i Sør-Afrika:

Solidarity with strikink Lonmin workers

The Industrial Workers of the World extend solidarity to the Lonmin Strikers, their families and communities. In the pursuit of better working conditions, standards of living and personal freedom they chose to exercise their rights as free people to stop work

Les mer..

Solidaritet med voldsutsatt fagforeningsrepresentant
 

      
12 juli, 2012. X369425 for IWW NORGE.
iwwinj

Mandag 2. juli ble en fagforeningsrepresentant fra Västerorts LS av SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation) mishandlet og drapstruet i sitt egen hjem. Dette for å få ham til å trekke tilbake krav mot en arbeidsgiver. IWW Norge ser med uro på dette grove tilfellet av fagforeningsknusing, hvor en kriminell gjeng er blitt satt inn mot en fagforeningsrepresentant.

Les mer..

I solidaritet med norske bønder
 

      
18 april, 2012. X369528 for IWW NORGE.

IWW i solidaritet med norske bønder, for et enklere og mer åpent regelverk som bedrer vilkårene for bøndene som vier livet sitt til å sørge for mat til oss andre.

Les mer..

Solidaritet med greske stålarbeidere

                                  9 mars, 2012.

iwwinj
IWW’s internasjonale solidaritetskommisjon (ISC) sender et budskap om solidaritet med de streikende arbeiderne ved Elliniki Halivourgia stålverk nær Athen, Hellas.

Til tross for rekordstor økning i profitt har selskapet nylig kunngjort planlagte kutt i arbeidernes lønn på 40%. Etter at arbeidernes generalforsamling enstemmig avviste disse kuttene svarte ledelsen med oppsigelse av 34 arbeidere. Uredde gikk deretter arbeiderne til streik og okkupasjon av fabrikken. De krever at de oppsagte arbeidskameratene får jobben tilbake og at de planlagte lønnskuttene kanselleres.

Hellas har blitt sentrum for den globale kampen mot den kapitalistiske krisa, og deres kamp inspirerer andre arbeidere verden over. Heller enn å føye dere etter den offisielle løgnen om et samlet nasjon som ofrer seg for fellesskapets beste, har dere eksponert sannheten: at arbeiderklassen ikke har skyld i krisen og dermed ikke vil betale for den. IWW ISC applauderer de modige handlingene til disse stålarbeiderne og oppfordrer andre arbeidere i lignende situasjoner til å se til eksempelet satt ved Elliniki Halivourgia.

I Solidaritet
Industrial Workers of the World ISC

Tilbake..

IWW støtter okkupasjonen av Wallstreet!

                                  1 oktober, 2011.

iwwinj
Den 17 september iverksatte amerikanske aksjonister en okkupasjon av Wallstreet; selve symbolet på det kapitalistiske system. Siden har tusener av demonstranter deltatt i demonstrasjoner og i selve okkupasjonen. Flere av IWWs medlemmer har, fra første stund, vært aktive deltakere i okkupasjonen, og mange har også blitt arrestert for å protestere. IWWs forsvarskommité (General Defense Committee) har publisert enstøtteerklæring til okkupasjonen av Wallstreet. IWW i Norge støtter uttalelsen og sender kameratene i USA vår solidaritet. I Solidaritet
Industrial Workers of the World – Norge

Tilbake..

IWW Norge støtter Monica Okpe

                                  7 august, 2011.

iwwinj
IWW i Norge fordømmer DHL’s urettmessige oppsigelse av klubbleder Monica Okpe. Vi oppfatter oppsigelsen som et forsøk på foreningsknusing, og dermed som et angrep på alle arbeidere.

Kampen mot foreningsknusing er svært viktig. Retten til å organisere seg er en forutsetning for et verdig liv. Uten organisering er arbeidere overlatt til arbeidskjøpernes og sjefenes forgodtbefinnende. Vi bør ikke ta rettighetene våre for gitt. De har blitt kjempet frem gjennom over 100 års kamp, men de kan bli borte i en håndvending.

Arbeidskjøperne og arbeiderne har aldri hatt felles interesser. Arbeidskjøperne ønsker størst mulig profitt, mens arbeiderne ønsker anstendig lønn, mer kontroll over sitt eget arbeid og bedre sikkerhet. Slik er det fortsatt. Så lenge vi tillater at andre eier og kontrollerer våre arbeidsplasser, må vi kjempe hver dag for å verne om våre rettigheter.

Monica Okpe har vår støtte i kampen mot DHL. En urett mot en er en urett mot alle!

I Solidaritet
Industrial Workers of the World – Norge

Tilbake..