Lovdata

Lover og forskrifter

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html

Lov om ferie (ferieloven)

http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html

Lov om folketrygd (folketrygdloven)

http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-022.html (II. Arbeidstakere)

Lov om förbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

http://www.lovdata.no/all/tl-20050603-033-0.html

Forskrift om arbeid ved dataskjerm

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=77993

Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-19950216-0170.html

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-20101220-1763.html

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-20100920-1739.html

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-20110621-0673.html

Forskrift om arbeid av barn og ungdom

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-19980430-0551.html

Forskrift om arbeid i kontrollrom

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-19950420-0385.html

Forskrift om arbeid i tanker

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=%2Fsf%2Fsf%2Fsf-19850614-1410.html