Internasjonalt

Seier til renholdsarbeidere ved Heron Tower

August 19, 2011

IWW London`s industriforbund for renholdsarbeidere (IF 640) avlyste tidligere i dag en planlagt demonstrasjon for bedre lønn og arbeidsforhold for renholdsarbeidere ved Heron Tower London. Dette fordi IWW har kommet til en avtale med kontraktøren ved Heron Tower, LCC Support Services ltd, som sikrer arbeiderne bedre lønn, en løsning på bemanningsproblemer og en slutt på urettmessige oppsigelser.

Les mer..

Solidaritet med Verizon-arbeidere
 

      9 august 2011. Boston Area GMB.

IWW Boston marsjerte i solidaritet med streikende Verizon-arbeidere, utenfor bedriftens regionskontor i Boston.
De streikende arbeiderne, organisert i IBEW local 2222, protesterer mot Verizons påstander om at det må kuttes i utgifter, noe som vil få direkte konsekvenser for ansatte i selskapet.

Verizon Communications har hatt en profitt på godt over 15 milliarder dollar de siste 4 årene, men krever nå at de ansatte må bidra til å senke utgiftsnovået ved å ta større del av utgiftene til helseforsikring selv, senke sykelønn og legge ned pensjonsordningen. Dette har ført 45000 arbeidere, fra IBEW og CWA ut i streik.

De streikende i Boston forsøkte å stanse streikebrytere og levering av mat og tjenester til Verizons kontor, og stemningen ble til tider ganske opphetet. IWWs solidaritetsaksjon ble godt mottatt av de streikende.
IWW Boston vil støtte de streikende så lenge som streiken varer, og samtidig spre idéen om revolusjonær unionisme blant de streikende.

Les mer HER.

Baristaer legger press på Starbucks
 

    30 juli, 2011. Starbucks Workers Union.

stb1
 

Baristaer legger press på Starbucks Corp. for å få kjeden til å etterkomme kravene til 200 chilenske fagforeningsmedlemmer som har vært i streik i 3 uker. Arbeiderne, som tilhører fagforeningen “Sindicato de Trabajadores de Starbucks Coffee Chile” gikk ut i streik den 7. juli. Dette er første gang i historien arbeiderne ved en selskapseid Starbucks går ut i streik. I tillegg har 3 av foreningens tillitsvalgte innledet en sultestreik for å understreke alvoret i kravene sine. Baristaene hevder de har så dårlig lønn at de ikke engang har råd til lunsj. Baristaene har en grunnlønn på under 13 kroner i timen – denne har vært uforandret de siste 8 årene.
IWWs arbeiderforening for starbucks-ansatte-Starbucks Workers Union- har denne uken avholdt en støtteaksjon med utdeling av løpesedler utenfor Starbucks-forretninger i Phoenix, Philadelphia, Los Angeles, Pittsburgh, Seattle, London og Melbourne, Australia. En gruppe foreningsmedlemmer avholdt også en demonstrasjon utenfor en Starbucks-forretning i Manhattan, hvor en arbeider nylig fikk sparken etter å ha organisert seg i IWW.

Les mer HER.

Seier for renholdere ved London Guildhall
 

                    31 juli, 2011.London IWW Cleaners and Allied Industries Branch (IU 640).

 

Renholdere ved London Guildhall har vunnet en betydelig seier i sin tvist med arbeidsgiver, Ocean Contract Cleaning London Ltd, som leverer renholdstjenester til London by. Arbeiderne er organisert i “London IWW Cleaners and Allied Industries Branch” – IWWs industriforbund 640.

London Guildhall ble bygget mellom 1410 og 1440, som et symbol på den engelske maktelitens storhet. Bygningen har blitt brukt som rådhus i flere hundre år, og er fortsatt Londons administrative senter. Renholdsarbeiderne som vasker der har en tilmelønn på litt over 52 kroner (£5,93), ingen rett på sykepenger og ingen pensjonsordning. I tillegg har flere arbeidere opplevd at lønningen regelmessig er både to og tre måneder forsinket, samt useriøs og bøllete oppførsel fra sine overordnede i selskapet. Ansatte, som i all hovedsak er immigranter fra Latin-Amerika, Asia og Afrika, rapporterer også om disiplinærtiltak, som å bli sendt hjem uten lønn om man er to, tre minutter forsinket til jobb.

 

Renholderne slår tilbake

 

Den 14 og 15 Juni iverksatte renholdsarbeiderne sin første aksjon mot arbeidsgiveren. De møtte opp til jobb, men nektet å utføre arbeidsoppgavene sine før de fikk forsikringer om at de ville få avtalt lønn til avtalt tid.
Selskapet forsikret arbeiderne om at de ville få utbetalt all ubetalt lønn innen den 20 juni, men da lønningene kom var det fortsatt gjennomsnittlig 2 ukers lønn som uteble.

Et kollektivt klagemål, fremmet av IWW, førte ikke frem og arbeiderne svarte med en aksjon den 15 juli. Nok en gang nektet arbeiderne å utføre jobben, uten først å ha fått utbetalt manglende lønn. Denne gangen fikk de støtte av kamerater fra IWW London, renholdsarbeidere fra andre fagforeninger og studenter, som møtte opp til en støttemarkering utenfor London Guildhall. Som et resultat av aksjonen inviterte administrasjonen ved London Guildhall arbeiderne til et møte, der administrasjonen, arbeiderne med tillitsvalgte fra London IWW, IWWs renholdsavdeling, samt representanter fra Ocean Contract Cleaning London Ltd var tilstede. Møtet endte med at arbeiderne umiddelbart fikk utbetalt manglende lønn.

 

Veien videre

 

Kampen er ennå ikke over. Kravene som vil bli fremmet videre er at renholdsarbeidernes rett til organisering blir annerkjent og at lønningene blir hevet til et levelig nivå. IWW organiserer også foreningskurs om rettigheter for de organiserte arbeiderne ved London Guildhall fremover. Les mer HER.